Algemene Ledenvergadering 25 oktober

Graag nodigen wij u uit voor de ALV van SP Eefde.

Deze ALV zal plaatsvinden op maandag 25 oktober, vanaf 20.00 uur.

Bijgevoegd vindt u de agenda. Indien u voorafgaand aan de vergadering al de jaarstukken wenst te ontvangen, kunt u deze opvragen via secretaris@sp-eefde.nl.

De jaarstukken worden dan 3 dagen voor de vergadering digitaal verstrekt.

Namens het bestuur,
Hedwich Daman
Secretaris

Agenda:

 • 20.00 – Opening vergadering
 • 20.01 – Vaststellen notulen vorige vergadering
 • 20.02 – Bespreking jaarverslag 2019-2020 en 2020-2021
 • 20.20 – Verslag kascommissie 2019-2020 en 2020-2021
 • 20.25 – Verkiezing kascommissie
 • 20.30 – Begroting 2021-2022
 • 20.40 – Vaststellen contributie (stemming)
 • 20.50 – Verkiezing bestuursleden (stemming)

   

  Beschikbaar voor herverkiezing:

 • Secretaris
 • Algemene zaken
 • Kantine
 • Jeugd
 • Penningmeester niet beschikbaar voor herverkiezing.
   
 • 20.52 – Verkiezing nieuwe penningmeester (stemming). Voorgestelde kandidaat: Jacqueline van Bemmel.
 • 20.55 – Voorstel nieuwe ereleden (stemming)
 • 20.57 – Aanpassing statuten ten behoeve van WBTR (stemming)
 • 21.00 – Rondvraag

Reacties zijn gesloten.