Lid worden

Secretariaat
F.Dashorst
Julianalaan 3
7211 GS Eefde
Tel: 0575-540140 (prive)
E-mailadres: ledenadministratie@sp-eefde.nl

Het lidmaatschap loopt van 1 juli tot en met 30 juni. Wie niet voor 1 juni van enig jaar het lidmaatschap schriftelijk opzegt bij het secretariaat (adres zie hier boven) verlengt automatisch het lidmaatschap met een jaar. Tussentijds opzegging is uitsluitend mogelijk wegens verhuizing of op schriftelijke medische indicatie. Contributie is uitsluitend mogelijk door het ondertekenen van onderstaande incassomachtiging. Een en ander maakt deel uit van de lidmaatschapsvoorwaarden. Een afwijkende vorm van betaling is niet mogelijk. Inhoudingen vinden ieder halfjaar plaats. In Juli en Januari zal het halfjaarlijkse bedrag automatisch van uw rekening worden afgeschreven.

Via onderstaand formulier kunt u zich aanmelden. Heeft u problemen met invullen? dan kunt u hier een invulbaar pdf-bestand downloaden. Open dat bestand in Adobe Reader en kies na het invullen voor opslaan. Mail dat bestand vervolgens naar de ledenadministratie. Natuurlijk kunt u dat bestand ook afdrukken, invullen en scannen om vervolgens te mailen. 

  Persoonsgegevens

  Contact- en adresgegevens

  Soort lid
  spelend lidniet spelend lid

  Akkoord van een van de ouders/verzorgers, indien lid 16 jaar of jonger is:


  Doorlopende SEPA machtiging

  Naam incassant: Sportclub Eefde
  Adres incassant: Meijerinkstraat 5
  Postcode/woonplaats incassant: 7211 AC Eefde
  Incassant-id: NL53ZZZ 401020660000
  Kenmerk machtiging: Contributie

  Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan:

 • Sp. Eefde om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank zodat die een bedrag van uw
  rekening kan afschrijven wegens contributie;

 • uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven, overeenkomstig de opdracht van Sp.
  Eefde.

 • Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.

  Hierbij geef ik Sp. Eefde toestemming voor het incasseren van contributie:


  VRIJWILLIGERSTAKEN LID (16+) OF OUDERS/VERZORGERS VAN DE JEUGDTEAMS

  Het is gebruikelijk dat ouders/verzorgers periodiek zorgen voor vervoer naar uitwedstrijden van hun kind en zijn/haar teamgenoten. Wanneer u, om welke reden dan ook verstek moet laten gaan, dient u zelf voor een vervanger te zorgen (e.e.a. in overleg met de leider van het team.)

  OPGAVE VRIJWILLIGERSTAKEN

  Sp.Eefde is opgericht in 1948 en dankzij de toegewijde vrijwilligers van toen en nu kan onze, en nu ook uw vereniging, blijven voortbestaan. Het bestuur van Sp.Eefde doet daarom een vriendelijk maar dringend beroep op u. Vult u svp onderstaande gegevens in waarin u aangeeft voor welke vrijwilligerstaken u eventueel bereid bent uw diensten aan te bieden. Sp.Eefde stelt uw vrijwilligersbijdrage zeer op prijs.

  Vul hieronder in welke taken je zou kunnen uitvoeren. Bij inschrijving jeugdleden hier graag ook de contactgegevens van ouders invullen

  CONTACT (OUDER/VERZORGER 1 bij <16)

  CONTACT OUDER/VERZORGER 2 bij <16

  Opmerkingen


  Toestemmingsverklaring
  Voor het goed functioneren van onze vereniging willen wij u graag (laten) informeren over de vereniging, sportactiviteiten en aanbiedingen en dergelijke. Ook willen we speelschema’s, wedstrijduitslagen en soms ook foto’s en filmpjes van u op INTERNET, APPS EN SOCIAL MEDIA plaatsen. Met dit formulier vragen wij u toestemming om ook uw gegevens hiervoor te gebruiken.

  Met dit formulier geef ik (Naam) (verder: ondergetekende)
  aan SPORTCLUB EEFDE (verder: verenging) toestemming om gegevens over mij te verwerken. Ik geef de vereniging toestemming voor de hieronder aangekruiste gegevensverwerkingen:

  Mij benaderen voor sportieve activiteiten van derden, bijvoorbeeld andere sportverenigingen of maatschappelijke dienstverleners.

  Publiceren van bijvoorbeeld foto’s en/of filmpjes van mij op: INTERNET, APPS, SOCIALMEDIA.

  Het opnemen van mijn (pas-, team-) foto in het smoelenboek op bv website, kantine, clubblad en apps

  Mijn naam en telefoonnummer via (onze afgeschermde) website beschikbaar te stellen, zodat andere leden mij kunnen benaderen.

  Mij gedurende 25 jaar na beëindiging van mijn lidmaatschap te benaderen voor bijvoorbeeld een reünie of bijzondere gebeurtenis.

  Mijn toestemming geldt alleen voor de hierboven aan gevinkte en beschreven redenen, gegevens en organisaties. Voor nieuwe gegevensverwerkingen vraagt de vereniging mij opnieuw om toestemming. Ik mag mijn toestemming op elk moment intrekken.

   

  Hierbij geef ik (of ouder indien lid jonger dan 16 jaar is) mijn toestemming voor de hierboven aangevinkte en beschreven redenen, gegevens en organisaties.
  janee