Afvalscheiding binnen Sp. Eefde

In de afgelopen jaren zijn wij binnen Sportclub Eefde steeds bewust bezig met het scheiden van de vele afvalsoorten. Met het aanschaffen en plaatsen van scheidingsbakken kunnen we de hoeveelheid restafval steeds meer terugdringen. Medio 2022 hebben wij ons aangemeld bij “Statiegeld NL” waarmee wij het betaalde statiegeld op de plastic flesjes weer terug kunnen vragen. Speciaal hiervoor staan in de kantine de blauwe verzamelbakken, buiten staan hiervoor de grote (witte en zwarte) verzamelflessen. Vanaf 1 april 2023 gaan ook de drank blikjes vallen onder de statiegeld regeling, deze kunnen dan ook de verzamelbakken voor plastic statiegeld flesjes worden gegooid. Wel het dringende verzoek om de blikken flesjes heel te laten.

Sinds 1 januari 2023 wordt ook het andere plastic, drankkarton en het glas apart ingezameld. Deze afvalsoorten worden dan periodiek gratis opgehaald.

Vanaf 1 maart 2023 zijn hebben wij een overeenkomst met Schrijver Metaalrecycling en Afvalinzameling uit Zutphen gesloten voor de afvoer van het restafval en oud papier. Ook wordt er door hun het oud ijzer en (huishoudelijke) vetten opgehaald. De opbrengst van deze 2 producten komt in de clubkas.
Tip voor onze leden: gooi jullie frituurvet in de daarvoor bestemde (gele) container op de fietsenstalling naast de hoofdingang, op die manier ondersteun je onze vereniging. Het oud ijzer kan in de speciale container naast het trainingsveld worden gedeponeerd.

Hergebruik

Wij proberen zo min mogelijk gebruik maken van eenmalige (plastic) bekers. Bij evenementen en bij de thuiswedstrijden van het eerste elftal wordt gebruik gemaakt van hardplastic "glazen" die hergebruikt worden. Ook zijn alle plastic rietjes, frietbakjes, messen en vorken e.d. in de keuken vervangen door kartonnen exemplaren. Met elkaar kunnen we zorgen dat het scheiden van afval een succes wordt. Hiermee voorkomen we dat er onnodig herbruikbaar afval als restafval wordt afgevoerd. Gebruik dan ook de speciale afvalbakken zodat we er in slagen om zoveel mogelijk afval te scheiden. Niet alleen voor het milieu maar ook voor de clubkas.

Kleding

Ook voor kleding en schoenen die niet meer passen, maar nog goed te gebruiken zijn, is weggooien natuurlijk zonde. Je kunt hiermee vast nog andere leden mee van dienst zijn. Hiervoor hebben we de “ruilbeurs” in de hal van de kantine. Hier staan schoenen en kleding die wellicht een 2e leven bij een nieuwe gebruiker verdienen.

Mochten jullie nog verdere tips hebben dan horen wij deze graag.

Bestuur Sportclub Eefde