Beleidsplan Sp. Eefde

Via onderstaande links kunt u het BeleidsplanJeugd, Beleidsplan senioren en Beleidsplan doelmannen van v.v. Sportclub Eefde bekijken. Deze plannen zijn tot stand gekomen om, binnen de vereniging, duidelijkheid te verschaffen over hoe we denken de doelstellingen van de jeugdopleiding en senioren te kunnen behalen. Tevens geven deze beleidsplannen handvaten aan iedereen binnen v.v. Sportclub Eefde. Het hoofdbestuur, het Jeugdbestuur en de jeugd coördinatoren zijn samen verantwoordelijk voor de uitvoering, handhaving van het organisatorische en voetbaltechnische aspect. 

De beleidsplannen worden jaarlijks geëvalueerd. De evaluatie van het Jeugdplan en keepers beleidsplan worden een terugkerend agendapunt op de laatste kaderbijeenkomst. Het beleidsplan senioren zal geagendeerd worden op de laatste bestuursvergadering van het seizoen.

De beleidsplannenzijn tot stand gekomen met behulp van een werkgroep bestaande uit: Ester Engberts, Herman van Zeijts, Anton Reijlink, Mathijs Kamphorst, Gerard Schonewille, Bart Scholten, Wim Scharrenberg en Ton Scholten.