Machtiging

  Doorlopende SEPA machtiging

  Naam incassant: Sportclub Eefde
  Adres incassant: Meijerinkstraat 5
  Postcode/woonplaats incassant: 7211 AC Eefde
  Incassant-id: NL53ZZZ 401020660000
  Kenmerk machtiging: Contributie

  Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan:

 • Sp. Eefde om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank zodat die een bedrag van uw
  rekening kan afschrijven wegens contributie;

 • uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven, overeenkomstig de opdracht van Sp.
  Eefde.

 • Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.


  , hierbij geef ik Sp. Eefde een machtiging voor het incasseren van contributie.