Nieuwe privacy wetgeving

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Deze nieuwe privacywetgeving gaat ook voor voetbalverenigingen gevolgen hebben.
Concreet houdt de AVG in dat verenigingen moeten opschrijven hoe zij omgaan met persoonsgegevens van hun leden, vrijwilligers en fans. Organisaties die persoonsgegevens verwerken, waaronder dus voetbalclubs, krijgen meer verplichtingen om op een juiste manier om te gaan met deze gegevens.

De KNVB staat verenigingen bij om hen klaar te maken voor de nieuwe privacywet. Er is een sportbreed stappenplan voorhanden. Met deze digitale tool worden clubs stapsgewijs geholpen om te voldoen aan de geldende regels omtrent privacy. Daarnaast wordt in een serie artikelen ingegaan op bepaalde aspecten van de AVG. Deze hulpmiddelen zijn gepubliceerd op KNVB Assist.

Sportclub Eefde heeft zich inmiddels aangemeld voor het stappenplan en zal zich inzetten om de behandeling van persoonsgegevens zo in te richten dat we voldoen aan de regels van de nieuwe wetgeving
Het bestuur

Reacties zijn gesloten.