Oproep aan leden

De Stentor van 14 augustus schreef:
“De besmettingen ontstaan onder meer in familieverband, in sportkantines en bij mensen die op vakantie zijn geweest. Een divers beeld, geeft Dinsbach aan. Ze ziet dat het aantal contacten van mensen oploopt. „Dat zijn er zo weer 30, 40, 50, blijkt uit bron- en contactonderzoek. Het is nu alle hens aan de dek. Deze cijfers laten zien dat het virus echt niet weg is.” ‘Moeten meer afstand houden’ De Veiligheidsregio Twente noemt de toename van het aantal besmettingen zorgwekkend en alarmerend. „We hebben lang positieve cijfers gehad, maar die gaan nu met sprongen omhoog”, zegt dienstdoend voorzitter Arjen Gerritsen. „We moeten echt strakker in de leer
zijn, meer afstand van elkaar houden.”

Aanvulling bestuur Sportclub Eefde:

Bovenstaand artikel geeft aan dat er ook bij ons in de regio de laatste dagen steeds meer besmettingen voorkomen. Nu langzamerhand ook de trainingen van de jeugd weer gaan beginnen vragen we met nadruk extra aandacht voor zaken als: afstand houden, handen wassen en ons te houden aan de regels die op ons complex in de kantine en kleedkamers gelden. Vooral aan de leden, ouders, begeleiders en trainers die de afgelopen tijd zijn thuis gekomen uit een “risicogebied of-plek” of in contact zijn geweest met besmette personen, vragen wij dan ook uitdrukkelijk om 14 dagen na thuiskomst niet op ons complex te komen en/of deel te nemen aan trainingen en wedstrijden.
Wij willen met zijn allen voorkomen dat Sportclub Eefde een bron kan worden van de verspreiding van het corona virus in ons dorp. 

Namens het bestuur van Sportclub Eefde.
J. Peters

Reacties zijn gesloten.