Uitnodiging ALV

Graag nodigen wij u uit voor de ALV van SP Eefde. Deze ALV zal plaatsvinden op woensdag 29 november 2023, vanaf 20.00 uur.

Onderstaand vindt u de agenda.

 • 20.00 – Opening vergadering
 • 20.05 – Vaststelling van de notulen van de vorige algemene vergadering
 • 20.10 – Bespreking en vaststelling jaarverslag 2022 – 2023 (stemming)
 • 20.40 – Verslag van de kascommissie 2022 – 2023
 • 20.50 – Verkiezing leden van de kascommissie
 • 21.00 – Vaststelling van de begroting (stemming)
 • 21.15 – Vaststelling contributie (stemming)
 • 21.20 – Verkiezing bestuursleden (stemming) Beschikbaar voor (her)verkiezing:

   

  • Penningmeester 
  • Jeugd 
  • Kantine 
  • Secretaris 
  • Algemene zaken
 • 21.25 – Vacatures sponsoring en technische zaken
 • 21.30 – Rondvraag

Indien u voorafgaand aan de vergadering al de jaarstukken wenst te ontvangen, kunt u deze opvragen via penningmeester@sp-eefde.nl.
De jaarstukken worden dan 3 dagen voor de vergadering digitaal verstrekt.

Namens het bestuur,

Hedwich Daman Secretaris

Reacties zijn gesloten.