Uitnodiging Bijzondere Algemene Ledenvergadering

Hierbij nodigen wij u (leden van Sp. Eefde) uit voor de Bijzondere Algemene Ledenvergadering in de kantine van Sp. Eefde op:

Maandag 26 augustus 2019, aanvang 20.00 uur

 

Agenda

 1. Opening
 2. Verslag penningmeester
 3. Verslag kascommissie (Martien Kamphorst, Gerard Schonewille)
 4. Benoeming kascommissie
 5. Aftreden huidig bestuur:
  Marc Majoor (voorzitter)
  Jeroen Snijders Blok (penningmeester)
  Peter Kraak (secretaris)
 6. Voorstel nieuw bestuur:
  Johan Peters (voorzitter)
  Hedwich Daman (secretaris)
  Thomas van den Poll (penningmeester)
  Gerhard van Bemmel (alg. zaken en vicevoorzitter)
  Karlijn Warris (voorzitter jeugdcommissie)
  Gerard Rood (voorzitter kantinecommissie)
  Wouter Averdijk (voorzitter sponsorcommissie)
  Rianne Peters (damesvoetbal)
  Jack Witmarsum (technische zaken)
  Robert Jan Emck (wedstrijdzaken)
 7. Stemming en benoeming nieuw bestuur
 8. Rondvraag
 9. Sluiting

Het financieel overzicht 2018/2019ligt vanaf 19.30 uur voor alle leden ter inzage in de kantine van het clubgebouw.

Tegenkandidaten voor nieuwe bestuursleden kunnen tot 24 uur voor aanvang van de vergadering schriftelijk bij de secretaris worden ingediend.

 

Reacties zijn gesloten.