Update persoonsgegevens

  Voornaam
  Achternaam
  Voorletter(s)
  Geboortedatum
  Straatnaam
  Huisnummer
  Postcode
  Plaats
  Telefoonnummer
  Mobiel
  E-mailadres
  Bankrekeningnummer

  Ik geef de vereniging toestemming voor de hieronder aangekruiste gegevensverwerkingen:

  janee Mij benaderen voor sportieve activiteiten van derden, bijvoorbeeld andere sportverenigingen of maatschappelijke dienstverleners
  janee Publiceren van bijvoorbeeld verjaardag, foto’s en/of filmpjes van mij op: INTERNET, APPS, SOCIALMEDIA.
  janee Het opnemen van mijn (pas-, team-) foto in het smoelenboek:
  op de websitein de kantinein het clubbladapps
  janee Mijn naam en telefoonnummer via (onze afgeschermde) website beschikbaar te stellen, zodat andere leden mij kunnen benaderen.
  janee Mij gedurende 25 jaar na beëindiging van mijn lidmaatschap te benaderen voor bijvoorbeeld een reünie of bijzondere gebeurtenis.
  Huidige vrijwilligersfunctie (indien van toepassing):
  Gewenste vrijwilligersfunctie (indien van toepassing):

  Datum van ondertekening:
  Handtekening:

  Naam ouder/voogd (voor leden jonger dan 16 jaar):

  Handtekening ouder/voogd (voor leden jonger dan 16 jaar):