Update persoonsgegevens

  Voornaam

  Achternaam

  Voorletter(s)

  Geboortedatum

  Straatnaam

  Huisnummer

  Postcode

  Plaats

  Telefoonnummer

  Mobiel

  E-mailadres

  Bankrekeningnummer

  Ik geef de vereniging toestemming voor de hieronder aangekruiste gegevensverwerkingen:

  janee

  Mij benaderen voor sportieve activiteiten van derden, bijvoorbeeld andere sportverenigingen of maatschappelijke dienstverleners

  janee

  Publiceren van bijvoorbeeld verjaardag, foto’s en/of filmpjes van mij op: INTERNET, APPS, SOCIALMEDIA.

  janee

  Het opnemen van mijn (pas-, team-) foto in het smoelenboek:
  op de websitein de kantinein het clubbladapps

  janee

  Mijn naam en telefoonnummer via (onze afgeschermde) website beschikbaar te stellen, zodat andere leden mij kunnen benaderen.

  janee

  Mij gedurende 25 jaar na beëindiging van mijn lidmaatschap te benaderen voor bijvoorbeeld een reünie of bijzondere gebeurtenis.

  Huidige vrijwilligersfunctie (indien van toepassing):

  Gewenste vrijwilligersfunctie (indien van toepassing):

  Datum van ondertekening:
  Handtekening:

  Naam ouder/voogd (voor leden jonger dan 16 jaar):

  Handtekening ouder/voogd (voor leden jonger dan 16 jaar):